MTÜ Eestimamki klubi
Reg.k 80356030

Материнская культура — это целый пласт почти утраченных современным обществом знаний и умений, начиная с благополучного вынашивания и рождения детей, и заканчивая традициями воспитания полноценной гармоничной личности ребенка как будущего члена общества. Веками этот опыт передавался по женской, материнской линии. И до сих пор такой способ передачи знаний – из уст в уста - является наиболее эффективным. Поэтому одна из целей клуба— возрождение особой культуры материнства.


Миссия клуба — успешная социальная адаптация женщины к роли матери. Создание благоприятной среды для комфортного, счастливого Материнства и ответственного развития Семьи.

Главная задача клуба — оказание комплексной — социально-психологической, педагогической, медицинской, правовой и прочей помощи матерям с маленькими детьми.

Что входит в понятие этой помощи?

• Встречи с различными специалистами по интересующим матерей вопросам;
• Психологическая поддержка (групповые занятия, тренинги, индивидуальные консультации);
• Практические навыки ухода за ребенком:
- консультации по кормлению грудью;
- школа слингоношения;
- пестовальная гимнастика и фитнес для мам с малышами;
- рекомендации по уходу и воспитанию.
• Организация досуга, развитие творческого потенциала
- занятия рукоделием, танцами
- совместные праздники, поездки, культурные мероприятия
- организация летнего отдыха вместе с детьми

Молодая мама может вместе с малышом посещать встречи клуба, перенимать чужой опыт и делиться своим.
 
Emaduse kultuur - see on teadmiste ja oskuse terve kiht, alates õnneliku lapseootelt ja sündmiselt, ja lõpetades lapse kui seltskonna tuleviku liikmena täisväärtusliku ja harmoonilise isiksuse kasvatamise tradistsioonidega.Sajandite jooksul olid neid kogemusi üleantud naiste- või emapoolse suguluse kaudu.
Ja selline teadmisete üleandmise viis - suust suhu - on siiamaani kõige efektiivsem.


Ühingu eesmärgid on:
Emaduse erilise kultuuri taastamine.
Pere staatuse parandamine seltkonnas.
Laste-vanemate suhete korraldamine.

Klubi missioon on naise edukas adaptatsioon ema osas. Sooduskeskkonna loomine õnneliku ja mugava emaduse ja vastutava pere arendamise jaoks.

Klubi peamine eesmärk on kompleksabistamine (sotsiaal-psühholoogiline, pedagoogiline, meditsiini, õiguse jms) väiklastega emmedele.

Mis on sellise abistamise sees?

• Kohtumised erinevate spetsialistidega seoses emmede jaoks huvitavate küsimustega;
• Psühholoogiline toetus (grupiõppused, treeningud, individuaalsed konsultatsioonid);
• Lapsehoolduse praktilised oskused;
- rinnaga toitmise konsultatsioonid
- slingi kandmise kool
- hellitusvõimlemine ja fitness väikelastega emmede jaoks
- hoolduse ja kasvatuse soovitused
• vabaaja origaniseerimine, loomevõime arendamine;
- käsitöö ja tantsudega tegelemine
- ühised peod, sõidud, kultuurüritused
- lastega suvepuhkuse korraldamine
• infovoldiku väljaanne;
• videomaterjalide valmistamine;

Noorema koos oma väikelapsega võib külastada klubi kohtumisi ja vahetada kogemusi.

MTÜ Eestimamki klubi
Reg.k 80356030